info@metis-advies.nl

processen

Producten en diensten komen tot stand door het uitvoeren van werkprocessen. Een reorganisatie, wijzigingen in wettelijke regelgeving, zoeken naar efficiencywinst, het opzetten van een kwaliteitssysteem of de introductie van nieuwe producten en dienstverleningsvormen kunnen allemaal aanleiding zijn om de werkprocessen nader te bekijken.

Metis kan u ondersteunen bij het beschrijven, analyseren, verbeteren en besturen van uw werkprocessen. Het beheer van de eenmaal vastgelegde processen krijgt daarbij bijzondere aandacht. 

De adviseur van Metis is bekend met diverse modelleringmethoden en –tools. Waaronder Mavim en Protos. Voor laatstgenoemde is een gecertificeerd consultant beschikbaar.