info@metis-advies.nl

opdrachten

 Projecten

 • Voor een stadsdeel van een grote gemeente heeft Metis de projectleider geleverd bij de vervanging van een projectadministratiesysteem en voor de onderzoekfase naar de mogelijkheden voor een capaciteitsbeheersingsysteem in een multi-projectorganisatie.
 • Voor een grote zorginstelling levert Metis de projectondersteuning bij de ontwikkeling en bouwvoorbereiding van een integraal zorgconcept. Bij dit project is een twintigtal zorgpartijen betrokken.
 • Bij een fusietraject van twee zorginstellingen heeft Metis ondersteuning geleverd bij de uitvoering van het programmamanagement.

 Processen

 • Voor een provincie heeft Metis de Administratieve Organisatie voor de aanbestedingen geactualiseerd. Hierbij is nieuw beleid en aangepaste regelgeving verwerkt. Bij het opstellen en implementeren van oplossingen zijn opmerkingen van de accountant met betrekking tot de financiële rechtmatigheid meegenomen. Het proces is vastgelegd in Mavim.
 • Voor een bedrijf dat de effecten van medicijngebruik onderzoekt heeft Metis voor de kwaliteitsmedewerkers een cursus in het gebruik van Protos verzorgd en geadviseerd met betrekking tot de inrichting en het beheer van de procesbeschrijvingen.
 • Voor een middelgrote gemeente heeft Metis de procesbeschrijvingen opgesteld voor het afhandelen van vergunningen, het opstellen van bestemmingsplannen en de handhaving. Dit met behulp van Protos.
 • Voor een dienst van een grote gemeente heeft Metis de processen rondom de leerlingenadministratie voor Basis- en Voortgezetonderwijs vastgelegd in Protos. Dit als voorbereiding op de vervanging van het administratiesysteem.

 Planning

 • Voor een middelgrote gemeente heeft Metis de planning opgesteld voor een drietal herstructureringsprojecten.
 • Voor een projectontwikkelaar heeft Metis de planning opgesteld en de voortgang bewaakt voor een ontwikkelingslocatie in bestaand stedelijk gebied, bestaande uit 200 woningen, een museum, een school en een wijkpark.
 • Voor een kleine gemeente heeft Metis een planning opgesteld voor de actualiseringsoperatie van bestemmingsplannen. Elk kwartaal wordt door Metis een voortgangsrapportage opgesteld.
 • Voor een middelgrote gemeente heeft Metis de opleiding van 3 planners verzorgd en een planningssystematiek opgezet met behulp van bouwstenen voor de diverse ontwerptrajecten en vergunningsprocedures. Dit in MSProject.